Podaci o kompaniji

  • Matični broj PIB 02335867
  • Registarski broj 5-0027133

Sjedište firme

Adresa Oktobarske revolucije br. 130, Podgorica
Fax +382 (0) 20 620 064

Maloprodaja 1

Adresa Hercegovačka br. 32, Podgorica

Maloprodaja 2

Adresa Oktobarske revolucije br. 130, Podgorica

Maloprodaja 3

Adresa Mainski put bb, Budva

Kontakt forma